Noter Tasdiği

Resmi kurumlara vermek üzere çevrilen belgelere noter onayı gerekebilmektedir. Noterce onanmış Yeminli Tercüman tarafından yapılan tercüme aslı ile beraber notere ibraz edilir. Kontrolün yapılmasından sonra noterlikçe tasdik edilerek, Noterler Birliğinin belirlemiş olduğu ücret tarifesi üzerinden alınan harç karşılığı onaylanır. Noter ücretleri sabit olmakla beraber,çevirinin yoğunluğuna göre yarım sayfa veya tam sayfa olarak işlem yapılır.

Apostil

Apostil, herhangi bir evrakın ait olduğu ülke sınırları dışında kullanılmasını sağlayan bir çeşit onay sistemidir. Apostilin tarihi, 6 Ekim de imzalanan Lahey Konvansiyonuna dayanır. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konvansiyonuna üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Anlaşmaya göre, bahsi geçecek herhangi bir evrak, Konvansiyona taraf olan bir devletten, taraf diğer bir devlette, belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale gelir. Lahey Konvansiyonuna üye olmayan devletlere gidecek evraklar için Valiliklerden veya o ülkenin Konsolosluklarından onay yapılması gerekmektedir.