Vekaletname-Muvafakatname-İş Sözleşmesi (Yabancı Uyruklu Bireyler İçin)

Yabancı Uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir yasal işlem yapabilmeleri için Noter huzurunda işlemi tasdik ettirmesi gerekmektedir.Noterde hazırlanan belge Türkçe dilinde yazılır. Bu yüzden kişinin Türkçe dilinde okuma-yazması yok ise, o kişinin ana diline sahip veya başka dil biliyorsa o dile hakim Yeminli Tercümana ihtiyaç vardır. Yeminli Tercüman,Yabancı Uyruklu kişinin çevrilmemiş ise pasaportunu da Türkçe diline çevirdikten sonra, sözlü olarak evrakı ilgili dilden kişiye aktarır. Çeviri işleminden sonra evrakı imzalatır ve böylelikle işlem yapan kişi ile noter katibi arasında mutabakat sağlanır. Bu tür işlemlerde kişinin bilgilerinin ve yapılan sözlü tercüme bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Bu gibi işlemlerde gözden kaçabilecek en ufak bir hata süreci olumsuz etkileyebilir, yasal olarak gelecekte sıkıntı çıkabilmektedir. Bu yüzden işinin ehli, bu konuda uzmanlaşmış Yeminli Tercümanlarla çalışılması gerekmektedir. Bizler,Türkiye`nin her yerine sizler için Yeminli Tercüman hizmeti sağlayabilmekteyiz. Zaman kaybetmeden bizimle irtibata geçin.