Yazılı Tercüme

Yazılı bulunan her türlü belgenin, belirli bir dilden arzu edilen diğer bir dile, çevrilecek olan dilin dilbilgisi, yazım ve imla kurulları, gerekli görüldüğü takdirde kendi kültürüne uyarlanması vb. işlemlerden geçerek tekrar yazılı olarak sunulmasına denir. Günümüzde,ikametgah,öğrenci belgeleri, nüfus kayıt belgesi, kitap çevirileri, hesap hareketleri, iş sözleşmeleri, diplomalar, hastane raporları gibi belgeler yazılı tercüme edilen evrakların başında gelir

Sözlü Tercüme

Kaynak dilde söylenenlerin hedef dile sözlü olarak aktarılma biçimidir. Bu tercüme biçiminde,anlık olarak çeviri yapılması gerektiği için tercümanın işinin ehli olması, yapılan tercümenin hem çok daha sağlıklı olması, hem de dinleyici ve aktarıcıyı zaman kaybetmeksizin birbirine bağlamasına yardımcı olur.Sözlü tercüme kendi içerisinde Ardıl ve Simültane olmak üzere ikiye ayrılır. Bu tür tercümeler de hataya yer yoktur. Öyle ki, yazılı çeviri de çeviri bittikten sonra geriye dönüp kontrol imkanı mevcutken, sözlü tercüme de yapılacak hatalar geri dönülmeksizin dinleyici ve anlatıcı arasında yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir.